Благодарим за Вашата поръчка.

Вашето искане за кредит беше прието успешно. Ще се свържем с Вас и изпратим поръчката, след като то бъде одобрено.