Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Xtreme шампоан и защита, 500мл

Описание

SONAX XTREME шампоани защитае бързият вариант за поддръжката, почистването и защитата на вашето превозното средство.  Едно просто измиване подсигурява огледален блясък и трайна защита от мръсотии.Изключително подходящ за освежаване на водоотблъскващият ефект при автомобили с вече нанесена дълготрайна защита.
Употреба: Изплакнете грубата мръсотия с достатъчно течаща вода. Разклатете бутилката преди употреба. Вземете мерилката в долната част на бутилката и я напълнете с 25мл. от продуктът, разтворете го в кофа с 10литра топла вода. Измийте автомобилът със SONAX двустранна гъбаза миене (04280000)като винаги започвате от горе и завършвате в долната част на автомобилът. Изплакнете автомобилът с течаща вода и го подсушете.

  • Арт. номер: 02442000
  • Производител: SONAX
  • Тегло: 0.500 кг
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
Цена: 32.80лв.
Брой:

ЗАБЕЛЕЖКА:1.  НЕ нанасяйте при пряка слънчева светлина или върху топла боя,в противен случай шампоанът ще изсъхне.  2. Предпазвайте препаратът от екстремни студове.3. НЕ съхранявайте препаратът на пряка слънчева светлина и температури над 40°C.
Внимание! H315 H319 P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.P102Да се съхранява извън обсега на деца.P280Използвайте преднапзни/ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.P302+P352ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Изийте обилна със сапун и вода.P305+P351+P338ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.P332+P313 При поява на кожно раздразнение: Потърсете медицински съвет/помощ P337+P313При продължително дразнене на очите: Потърсете медициснкси съвет/помощP501Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
Опаковка:пластмаса
Годно до:5 години от датата на производтсво, обозначена на опаковката.
Запознайте се с информацията, съдържаща се в информационния лист за безопасност

Кошница

Кошницата е празна.