Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Добавка стабилизиране бензин - 250 ml

Описание

 Комбинация от добавки без сажди със свойства на защитаващи и предпазващи добавки. Предпазва горивото от окисляване и стареене. Дълготраен ефект. Увеличава надеждността. Добавка за горивото за всички четири и дву тактови бензинови двигатели, например преди спиране на автомобила от движение за дълъг период.

  • Арт. номер: 5107
  • Производител: LIQUI MOLY
  • Тегло: 0.250 кг
Изпратете на приятел Оценете продукта Добави в списъка с желания
Цена: 14.85лв.
Брой:

 

silhouete.gifОпасно! H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  P301+P310+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане. P405 Да се съхранява под ключ. P501Съдържанието/съдът да се изхвърли на места за събиране на опасни или специални отпадъци.

Употреба:25мл ще предпази 5л гориво. След добавяне, оставете двигателa да работи около 10 минути.

Опаковка: пластмасова

Кошница

Кошницата е празна.