Добре дошли в нашия магазин!

Категории

Свържи се с нас:

02 / 943 33 56

Условия за пазаруване

Условия за пазаруване

Общи условия за пазаруване по електронен път в онлайн магазин

ESHOP.SENAX.BG

 

1. Предмет на Общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия за пазаруване по електронен път в онлайн магазин, съгласно които фирма Сенакс ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 92, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831566723, предоставя услуги и стоки на потребителите си чрез интернет магазина ESHOP.SENAX.BG, наричани по долу за краткост „Общи условия”.

2. Регистрация.

 Посещението и разглеждането на ESHOP.SENAX.BG не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на ESHOP.SENAX.BG може да се изисква регистрация. ESHOP.SENAX.BG автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на ESHOP.SENAX.BG. Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина.

За да използва услугите на ESHOP.SENAX.BG, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в интернет на страницата на ESHOP.SENAX.BG. При попълване заявлението за регистрация в ESHOP.SENAX.BG потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността ,актуален адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адреси други  изискуеми от електронната форма на ESHOP.SENAX.BG данни. Потребителят е длъжен да посочи пълни верни данни, необходими  за издаването на протоколи за доставка (и фактура).

Попълването на заявления и други електронни форми в интернет на страницата на ESHOP.SENAX.BG, подаването и потвърждението на поръчки, включително сключването на договор за доставка на стоки и услуги чрез онлайн магазина ESHOP.SENAX.BG, се извършва на български език (чл. 8 от Закона за електронната търговия).

Със зареждане на ESHOP.SENAX.BG, потребителят се съгласява, че Сенакс ООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра ESHOP.SENAX.BG данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на ESHOP.SENAX.BG, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

С регистрацията си на ESHOP.SENAX.BG, потребителят получава  свой персонализиран профил (с потребителско име и парола)за идентификация в ESHOP.SENAX.BG. Сключените в онлайн магазина договори за доставка ще се съхраняват в профила на потребителя (чл. 8 и чл. 9 от Закона за електронната търговия). Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от ESHOP.SENAX.BG.

Потребителят е длъжен да пази в тайна предоставените му от Сенакс ООД потребителско име и парола. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Сенакс ООД, в случай че паролата и/или потребителското име са забравени, откраднати или по друг начин станали достояние на трето неоторизирано лице. Сенакс ООД ще счита за редовна всяка направена чрез онлайн магазина поръчка, ако са използвани потребителското име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от титуляра на потребителското име и паролата  или от лице, различно от титуляра или от друго неоправомощено от титуляра лице.

3. Съгласие.

Със зареждане на ESHOP.SENAX.BG всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на ESHOP.SENAX.BG.

4. Условия за поръчка на стоки.

Поръчка

Поръчка на стоки могат да правят само потребители с успешна регистрация, приели Общите условия. Доставката на стоки от Сенакс ООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока. В поръчката потребителят посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Сенакс ООД получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на Сенакс ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от потребителя. Сенакс ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.е-shop.senax.bg, ако попълнените данни на потребителя не са пълни, точни и верни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на Сенакс ООД е задължен да уведомява потребителя за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена до 15:30 часа и на следващия работен ден, ако поръчката е направена след 15:30. В случай че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден. Ако поръчката е направена след 15:30 часа и предстоят неработен ден / дни, потвърждението става в първия работен ден, след неработният ден / дни.

Договорът за продажба между Сенакс ООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Сенакс ООД.

Потребителят може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако Потребителят е заплатил сума/стойността на поръчката с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на потребителя в срок до 30 дни от датата на отказа.

Потребителят заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в потвърдената поръчка. В случай че стоката не може да бъде доставена, операторът може да предложи алтернативна стъс сходни характеристики, със същото качество и същата цена, която Потребителят има право да приеме или да откаже.

В информацията, представена на сайта, са възможни печатни грешки, разлики в цветовото представяне на стоките, както и промяна на техния дизайн. Сенакс ООД си запазва правото по всяко време да коригира сгрешени технически и други параметри на стоки.

5. Територии.

Сенакс ООД извършва продажби и доставки на стоки и услуги поръчани чрез онлайн магазина ESHOP.SENAX.BG само на територията на Република България.

6. Цени на стоки и услуги.

Цените на стоките и услугите, описани на ESHOP.SENAX.BG, са в български лева и са валидни към датата на обявяването им на сайта.

Цените на стоките и услугите, описани на ESHOP.SENAX.BG, са ВАЛИДНИ САМО ПРИ ПОРЪЧКА В ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Сенакс ООД си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление. Цените на стоките и услугите са с включен данък добавена стойност (ДДС) и не включват цената за доставка, която е посочена отделно.

 

Цената на доставка в рамките на Република България е в зависимост от теглото на поръчката - излизат автоматично при заявяване на начин на доставка

·         За поръчка на стойност над 100.00 лв. (с ДДС) ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА

 

7. Условия и начини на плащане

Потребителят може да заплати дължимата сума за поръчаната от онлайн магазина стока или услуга по един от изброените по-долу начини. Дължимата сума включва цена за поръчаната стока или услуга, цена за доставка и др. такси и разходи във връзка с поръчаната стока или услуга.

а) наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” потребителят заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

б) банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта Потребителят заплаща дължимата сума предварително/авансово, като Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащанияведнага, след като направи поръчката, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
Сенакс ООД приема плащания чрез банкови карти - MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V PAY.

Данните, които потребителят следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

* Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).

* Данни за автентикация (За идентифицирането на потребителя като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата Сенакс ООД банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай че потребителят е регистриран от неговата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана на потребителя ще се появи страница, където потребителят трябва да въведе своята автентикационна парола).

Валутата на плащанията с кредитна/дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на стока в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

Максималната сума допустима с едно плащане с карта е 10 000 лева.

* Валидиране на кредитна карта

Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на картата на потребителя откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, потребителят ще бъде уведомен за това незабавно.

При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, Сенакс ООС може да използва информацията за потребителя за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които Сенакс ООД може да разкрие лични данни за потребителя,  включително, но не само адреса и пощенския код на потребителя, е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато Сенакс ООД разкрива информация, тя ще остане защитена. Ако потребителят смята, че неговите данни не са верни, може да ги коригира, съгласно Политиката за защита на личните данни на Сенакс ООД.

* Защита на картовите данни

По време на процеса на проверка за автентичност, служителите на Сенакс ООД няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и издателя на картата, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

За предотвратяване на измами, при плащания с карта Visa или MasterCard, Сенакс ООД прилага най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

* Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между сървъра на Сенакс ООД и сървъра, обработващ плащането.

*Автентичността на картата на потребителя се проверява чрез въвеждане на CVV код.

* В допълнение, за утвърждаването ИЛИ верифицирането на потребителя като законен картодържател, сървърът на плащанена Сенакс ООД поддържа схеми за разпознаване на автентичността на Visa и MasterCard - Verified by VISA или MasterCard SecureCode, в случай, чепотребителят е регистриран да ги използва.

 

8. Доставка на стока. Срок на доставка.

Срокът за доставяне на стоки, поръчани чрез онлайн магазина www.е-shop.senax.bg, е два работни дни.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на Сенакс ООД е длъжен да уведоми потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва от куриер. Потребителят получава стоката от служител на куриерската компания, с която Сенакс ООД е сключила договор. При доставка на стоката потребителят получава фактура, както и подписва приемо предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката, който удостоверява точно изпълнение на поръчката. Потребителят е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с потвърдената поръчка преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „наложен платеж”.

Всички стоки, поръчани през интернет магазина www.е-shop.senax.bg, са застраховани.

9. Отказ от договор. Връщане на стока.

Потребителят е длъжен да информира Сенакс ООД, че се отказва от договора и връща стоката като: се обади на телефон 02/ 943 33 56 и посочи номера на фактурата за покупка на стоката ИЛИ информира Сенакс ООД писмено на следния и-мейл адрес eshop@senax.bgкато  посочи и  номера на фактурата за покупка на стоката.

Операторът посочва адреса, на който потребителят да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10 - 18ч.  Всички транспортни и други разходи за доставка на върнатата стока са изцяло за сметка на потребителя.

Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката до момента на предаването й обратно от потребителя на Сенакс ООД се носи от потребителя.

10. Рекламации.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършва съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция, (ако такава е предоставена)и за Купувачи - потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите при спазване на разпоредбите на същия закон.

Приемането на рекламации се извършва на електронен адрес eshop@senax.bg илина адреса на Сенакс ООД, гр. София, бул. Цветан Лазаров 92, в рамките на работното време 9-18 час или на телефон – 02/ 943 33 56. При рекламация потребителят е длъжен да посочи номера на фактурата за покупка на стоката.

11. Обработка на лични данни.

„Сенакс”  ООД е вписан като администратор на личните данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че „Сенакс”  ООД има право да събира, обработва, използва и съхранява информация, отнасяща се до Потребителя, във връзка с регистрация за ползване на услугите на ESHOP.SENAX.BG. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва: име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията в ESHOP.SENAX.BG. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез ESHOP.SENAX.BG участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Потребителят предоставя личните си данни доброволно. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация и лични данни от ESHOP.SENAX.BG.

„Сенакс” ООД събира, обработва и съхранява информация от потребителите, представляваща лични данни, за целите на: идентифициране на потребителя, неговите потребности и интереси,  осигуряване на качествено и персонализирано обслужване,  предоставяне на информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и подпомагане на потребителите при ползването на ESHOP.SENAX.BG и предоставяните услуги и поддръжка, сключването и изпълнението на договори чрез интернет магазина E-SHOP.SENAX.BG, реализиране на законните права и интереси на  „Сенакс” ООД във връзка със сключените договори, за участие в игри, промоции и томболи, организирани от „Сенакс” ООД, за статистически цели и др. Информацията се съхранява в базата данни на ESHOP.SENAX.BG, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си за  обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително и разкриването на личните му данни на трети лица за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: support@senax.bg.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си личните данни да могат да бъдат  разкривани и предоставяни на: лица, имащи качеството „обработващ лични данни” по см. на ЗЗЛД и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679; банки, институции и други лица, съхраняващи на законно основание данни относно неговата платежоспособност и платежоготовност; на трети лица за статистически цели; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица с оглед изпълнение на задълженията на „Сенакс” ООД към потребителя по сключени договори за доставка включително, но не само на дружеството, извършващо куриерски услуги.

 

С попълване и подаване/зареждане на електронната форма за регистрация от потребителяза ползване на услугите на E-SHOP.SENAX.BG, се приема, че потребителят е предоставил доброволно информацията за себе си, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679, че е запознат с информацията, предоставена от „Сенакс” ООД съгласно  чл. 19, ал. 1  от ЗЗЛД и Общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679и че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани по посочените  в Общите условия начини.

 

 

12.  Публикуване на коментари и ревюта на E-shop.senax.bg

E-SHOP.SENAX.BG може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за стоките и услугите на Сенакс ООД и съдържанието на E-SHOP.SENAX.BG. За публикуване на коментари на E-SHOP.SENAX.BG може да изисква регистрация на потребителите.

Потребителите на E-shop.senax.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Сенакс ООД или трети лица или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. Сенакс ООД има право по своя преценка да премахне или промени/цензурира коментари и мнения, публикувани на E-SHOP.SENAX.BG в нарушение на правилата по предходното изречение.

Сенакс ООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на E-SHOP.SENAX.BG.

Сенакс ООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на E-SHOP.SENAX.BG, потребителят потвърждава, че е запознат с тези Общи условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

13. Други.

13.1. За целите на настоящите Общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез интернет до www.е-shop.senax.bg (е-shop.senax.bg). E-SHOP.SENAX.BGе собственост на Сенакс ООД, представлявано от Николай Стоянов; ЕИК: 831566723; със седалище в град София и адрес на управление: жк. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 92. За контакт: eshop@senax.bg,  телефон 02/ 943 3356.

13.2. Освен ако в тези Общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на E-shop.senax.bg, е собственост на Сенакс ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на E-shop.senax.bg, без изричното писмено съгласие на Сенакс ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от E-shop.senax.bg за своя лична употреба.

13.3. Имената на стоки или дружества, упоменати в съдържанието на E-shop.senax.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до E-shop.senax.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е търговска марка или търговско име.

13.4. Сенакс ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползванена E-shop.senax.bg или свързаните и предоставяни чрез E-shop.senax.bg услуги.

13.5. Сенакс ООД не носи отговорност за неизпълнение или неточно или забавено изпълнение на поръчка в случаите, в които Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни или друга информация, необходима за изпълнение на поръчката, включително, но не само, когато е посочил непълно, неточно име, непълен, неточен или неверен адрес.

Сенакс ООД не носи отговорност за неизпълнение или неточно или забавено изпълнение на поръчка поради технически повреди, липса на Интернет връзка, смущения в линиите и/или други събития извън неговия контрол.

Сенакс ООД не носи отговорност за вреди, настъпили от неоторизирано ползване на потребителското име и парола на потребителя от трети недобросъвестни лица.

13.6. Сенакс ООД има право да блокира достъпа до онлайн магазина и ресурсите на сайта на потребители, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина или ги ползват не по предназначение, или нарушат разпоредби на българското законодателство. Акаунтите на тези потребители ще бъдат заличени.

13.7. Сенакс ООД има право да променя техническите изисквания за достъп до он-лайн магазина в случаи на нововъведения, промени в законодателството или от съображния за сигурност, за което своевременно уведомява потребителите.

13.8. E-shop.senax.bg може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива интернет страници чрез E-shop.senax.bg, потребителят се съгласява и приема, че Сенакс ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за безопасността на тези сайтове и за информацията, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към интернет страници на трети лица в E-shop.senax.bg по никакъв начин не означава, че Сенакс ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях стоки и услуги. Потребителите се възползват от препратките на E-shop.senax.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

13.9. Сенакс ООД има право по всяко време да променя съдържанието на E-shop.senax.bg и настоящите Общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените Общи условия за ползване на E-shop.senax.bg се публикуват на E-shop.senax.bg и са достъпни за всички потребители.

13.10.За неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Кошница

Кошницата е празна.